หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567
ครูและบุคลากร ( 15 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
15 0 0 0
นักเรียน ( 106 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
106 0 0 0
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
12455
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด > คณะครูและบุคลากร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกอตง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
นางมณฑิรา โสกี่
ผู้อำนวยการ
นางสาวจิราวรรณ ช่อไม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวอภิรดี เพชรสาย
ครู ชำนาญการ
นายสุชา ไสยวงศ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวพชร ธนินจิรัน
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี ทองสำฤทธิ์
ครู
นางสาวอรณิชา สุดจิต
ครู
นางสาวประกายดาว หนูแก้ว
ครู
นางสาวจณิศตา อ้นบุตร
ครูผู้ช่วย
นางสาวลลิตา เซ่งแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวณิชกมล อุลิตผล
ครูผู้ช่วย
นางสาวประภัสสร ประสานศักดิ์
ครูผู้ช่วย
นายศิรวิทย์ รอดภัย
พนักงานราชการ
นางอรุณีย์ ผอมเซ่ง
ครูอัตราจ้าง
นางสาวขวัญธิดา มากน้อย
ครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนบ้านกอตง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
60 หมู่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.